Hyfforddiant Gwydnwch a Lles,
Cymorth Iechyd Meddwl a Iachau Trawma

Rhyddhewch eich meddwl. Dewch o hyd i'ch Mojo

MMyoutube cover 2.png

Online Courses

Access all of my online courses here and start your Growth Mindset and Manifestation journey on a timescale and budget to suit you!

Copy of COACHING CLIENT WELCOME WORKBOOK

Conscious Coaching

If you're looking for one to one coaching with a difference, you can book a one off, or course of bespoke sessions with me, and I will provide you with a comprehensive workbook based on our time together.

 
Final%20Mindset%20Mojo%20Coffee%20Cover_

Self-Help Books

You can get hold of your copy of 'Mindset Mojo' The Art of Feeling Better or 'The Confidence Key' here:

coffee-3847272_1280.jpg

Conscious Consultancy & Training

If you're looking for complete business solutions with a conscious twist then get in touch to book a consultation to design your perfect package for conscious strategic vision, leadership & management that aligns with your values and true life path.

Brand New E-Book available now!

"Working Mums Masterplan"

2020-10-06 (2).png

Mae Mindset Mojo yn rhaglen gyffrous ac arloesol sydd wedi'i chynllunio i ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth gwytnwch a lles iechyd meddwl ledled Gogledd Cymru, Glannau Mersi a Swydd Gaer.

Wedi'i ddylunio a'i ddarparu gan Jane Bellis, awdur 'The Confidence Key', mae hyfforddiant Mindset Mojo wedi'i addasu fel rhaglen bwrpasol sydd wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer angen unigryw'r gynulleidfa a gall helpu ystod eang o bobl mewn sawl ffordd:

Ar gael fel cwrs ar-lein arloesol ac atyniadol 12 wythnos gyda rhyngweithio a chefnogaeth reolaidd gan Jane trwy e-bost, chwyddo a grŵp cymorth cymheiriaid Facebook dewisol.

Ar gael hefyd fel diwrnod llawn, neu ddau weithdy hyfforddi rhyngweithiol a gafaelgar hanner diwrnod hefyd ar gael, sy'n ddelfrydol ar gyfer hyfforddiant gweithle i staff. Man cychwyn gwych ar gyfer diffinio glasbrint lles eich sefydliad, grymuso staff i reoli gwytnwch a lles unigolion a chyfunol, rhannu arfer gorau cymorth cyntaf iechyd meddwl, a chreu mentoriaid cymheiriaid a strategaethau parhaus i leihau salwch a phresenoldeb staff, a chynyddu positifrwydd a cynhyrchiant.

Gellir lledaenu Mindset Mojo hefyd dros 6-12 wythnos mewn amgylchedd corfforol fel sesiynau PHSE ysgol neu sesiynau gwytnwch allgyrsiol a chymorth iechyd meddwl, ynghyd â chelfyddydau creadigol ac ymarferol wedi'u rhannu'n fodiwlau bach bitesize. Mae Mindset Mojo yn berffaith ar gyfer ysgolion ac amgylcheddau dysgu eraill fel cwrs blaengar, gan ddatblygu mentoriaid cymheiriaid a chyd-gynhyrchu strategaethau ar gyfer sifftiau diwylliannol ar gyfer myfyrwyr a staff.

Mae'r cynnwys yn cynnwys mewnwelediad hynod ddiddorol i niwrowyddoniaeth, y cysylltiad corff-meddwl, arddulliau dysgu unigol a mathau o bersonoliaeth, cymorth cyntaf iechyd meddwl, a chymryd sgiliau a strategaethau gwytnwch i frwydro yn erbyn straen, pryder, iselder ysbryd gan sicrhau unigolyn hapus, ysbrydoledig a mwy cadarnhaol, gweithlu neu amgylchedd ysgol.

Mae Jane hefyd ar gael ar gyfer hyfforddi bywyd strategol un i un pwrpasol, hyfforddiant gwytnwch ac iachâd trawma gan ddefnyddio cyfuniad o CBT, NLP, Shifft Cinetig, EFT a seicotherapi ynni yn dibynnu ar anghenion unigol.

Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol:

Trwy archebu gweithdy hyfforddiant corfforaethol Mindset Mojo ar gyfer eich sefydliad byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol trwy helpu i ariannu sesiynau yn ein hysgolion a grwpiau cymunedol bregus.

Hunan-werth. Grymuso. Ffocws
Mailing List.png

' Addysg yw'r arf mwyaf pwerus y gallwch ei ddefnyddio i newid y byd' - Nelson Mandela

© 2018 by Mindset Mojo

​​Call us:

07507760211